ADONAJ

Odnowa w Duchu Świętym w Roeselare

Okres zwykły

Najważniejsze Święta

  • uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
  • 24 VI - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
  • uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • 6 VIII - święto Przemienienia Pańskiego
  • 15 VIII - uroczystość Wniebowzięcia NMP (nakazane)
  • 26 VIII - uroczystość NMP Częstochowskiej
  • 8 IX - święto Narodzenia NMP
  • 14 IX - uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
  • 1 XI - uroczystość Wszystkich Świętych (nakazane)
  • 2 XI - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Pieśni

Pieśni

Ponieżej udostępniamy śpienik z Piosenkami i Pieśniami Religijnymi, który został wydany przez Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego - Pustelnia Czatachowa.


Pobierz śpiewnik

Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, C
Obmyj mnie i uświęć mnie; e H7
Uwielbienia niech popłynie pieśń! e
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! C G
Chwała Temu,który pierwszy umiłował mnie C G
Jezus! Tylko Jezus Panem jest! C D e

Do góry

Jedyny Pan

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, fis D E A
Wszystko, co mam, oddaję Mu. fis D E A
On jedynym Panem jest, fis D E A
Sz`ma Izrael! /2x D E

/ Jedyny Pan, jedyny Pan fis D
Prawdziwy Bóg E A /3x
Sz'ma Izrael/2x D E /2x

Do góry

Uwielbiam Imię Twoje Panie

Uwielbiam Imię Twoje Panie ,G C D
Wywyższam Cię i daję Ci hołd G C D
W przedsionku chwały Twej staję, e C
Z radością śpiewam Ci pieśń. a D

Ref.: O Panie Jezu chcę wyznać, że G C D
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył. e D

Do góry

Chcę wywyższać Imię Twe

Chcę wywyższać Imię Twe G C D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę G C D
Panie dziś raduję się G C D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić G C D

Z nieba zstąpiłeś i chcesz G C D
prowadzić mnie C G
Na krzyżu zmarłeś, G C D
by mój zapłacić dług D C G

Z grobu wstałeś i dziś G C D
nieba Królem jesteś Ty h e
Chcę wywyższać Imię Twe C D G

Do góry

Ty światłość dnia

Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności, D A G
Dałeś mi wzrok, abym mógł, D A G
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości D A G
W którym roztapiasz mój strach D A G

ref.:Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę D A
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg. D G
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały D A
Ponad wszystko cenny dla mnie jest. D G

Ty czasów Król, wywyższony na wieki.
Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.

I niczym nie odpłacę się A D G
Za miłość Twą i za Twój Krzyż. A D G

Do góry

W lekkim powiewie

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. /4x a D7 a D7
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, F G
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G
Lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a F E a D7

Do góry

Chwalę Ciebie Panie

Chwalę Ciebie Panie G
I wywyższam h
Wznoszę w górę swoję ręce C
Uwielbiajac imię Twe a D

Ref:
Bo wielkiś Ty G
Wielkie dzieła czynisz dziś e
Nie dorówna Tobie nikt C a
Nie dorówna Tobie nikt a7 D

Do góry

Memu Bogu Królowi

Memu Bogu Królowi będę śpiewał te pieśń e D h7 e
Teraz zawsze na wieki, amen C D e
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, amen e D h7 e C D e

Do góry

Niech będzie Chwała i Cześć

Niech będzie Chwała i Cześć i Uwielbienie EA
Chwała i Cześć Jezusowi EH7
Chwała, niech będzie Chwała EAa
Tak Jemu Chwała i Cześć. EH7E

Do góry

Nasz Pan jest potężny w mocy swej

Nasz Pan C
Jest potężny w mocy swej G D
Panuje nad nami dziś e C
Z nieba rządzi w Mocy, G
Mądrości, Miłości swej D e

Do góry

Boże, Twa łaska nad nami jest

Boże, Twa łaska nad nami jest, D A G
Twoja miłość przychodzi wciąż, D A G
Działasz w mocy pośród nas, e D A
Przenikasz serca, gładzisz grzech. e D A

/ My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej, D G A
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. D G A /2x

Do góry

Jezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja! /x2x e G D h e
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja! /2x a e D h e

Do góry

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych F C A7
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych d B A B C
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki F C A7
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha d B A B C d
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

Do góry

Tchnij moc

Ref.: Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me. e C D e
Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me. e C D e

1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć, e D e
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć e D e
I z całej siły swej oddaję Ci cześć, e D e
O, Panie mój. e C D e

2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę,
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę,
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę,
O Panie mój.

Ref.: Tchnij moc, tchnij...

Do góry

Wielbić Pana chcę

Wielbić Pana chcę d g d
Radosną śpiewać pieśń B C F A7
Wielbić Pana chcę d g d
On źródłem życia jest B C d

Do góry