ADONAJ

Odnowa w Duchu Świętym w Roeselare

Okres zwykły

Najważniejsze Święta

  • uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
  • 24 VI - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
  • uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • 6 VIII - święto Przemienienia Pańskiego
  • 15 VIII - uroczystość Wniebowzięcia NMP (nakazane)
  • 26 VIII - uroczystość NMP Częstochowskiej
  • 8 IX - święto Narodzenia NMP
  • 14 IX - uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
  • 1 XI - uroczystość Wszystkich Świętych (nakazane)
  • 2 XI - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
O nas

O nas

Kilka słów o Odnowie w Duchu Świętym.

Ruch Odnowy w Duchu Świętym powstał na początku XX wieku. Na Soborze Watykańskim II w 1963 roku podjęto poważną dyskusję teologiczną na temat charyzmatów. Konsekwencją tych rozmów było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium wpisu o tym, że Duch Święty nie tylko działa w Kościele poprzez Sakramenty i posługi, ale również poprzez wylewanie na wiernych szczególnych łask. Bardzo dużą rolę w umieszczeniu tego zapisu w dokumencie teologicznym odegrał Leon-Joseph Suenens.

Belgijski Kardynał jako pierwszy nazwał ruch charyzmatyczny - Odnową w Duchu Świętym. Uważał on, że najważniejsze w ruchu odnowowym nie są dary, lecz Dawca Darów. Porównał Odnowę w Duchu Świętym w Kościele do wiosny, która w przyrodzie przemienia absolutni wszystko: dotyka kwiatów, drzew, ziemi, śpiewu ptaków. Podobnie Odnowa w Duchu Świętym dotyczy wszystkiego, co należy w Kościele przemienić - odnowić.

Ruch Odnowy w Duchu Świętym powstał, aby każdy z nas na nowo odkrył tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Doskonały przykład działania i mocy Ducha Świętego możemy zauważyć czytając Pismo Święte. Fragment, który mówi o Apostołach przed Pięćdziesiątnicą. Przed Zesłaniem Ducha Świętego uczniowie lękali się i brakowało im odwagi. Z bojaźni przed tłumem zamknęli się w murach. Potem w huraganie i ogniu przychodzi Tajemnica Zesłania. Ci sami Apostołowie, przemienieni całkowicie rozpoczynają głosić Jezusa Chrystusa.

Odnowa Charyzmatyczna jest łaską głębokiej przemiany, łaską nawrócenia i równocześnie jest łaską modlitwy. Spotykając się uczymy się tego, czego nauczył nas Jezus, a mianowicie uwielbienia i chwalenia Boga.

Historia powstania Adonaj.

Zawiązanie pierwszej wspólnoty w Belgii nastąpiło we wrześniu 2011 roku. Wtedy to w kościele O.L.Vr. Middelareskerk Ieper brat Przemek sprawował pierwsze Msze Święte w języku polskim. Był to czas kiedy wszyscy mogliśmy się spotkać i oddawać chwałę Bogu w naszym ojczystym języku, a po mszy mieliśmy chwilę na wymianę swoich poglądów przy filiżance kawy. Działania Ducha Świętego nie są daremne - niedzielne Msze Św. i spotkania przy kawie zaowocowały powstaniem pierwszej grupy modlitewnej. Liczyła ona zaledwie kilka osób, ale już od początku cechowała się silną jednością, za co dziękujemy Bogu. Te kilka osób, które spotykały się w prywatnym mieszkaniu naszej siostry Ani było fundamentem do powstania Odnowy w Duchu Świętym Adonaj.

W połowie lutego 2012 roku ta mała grupka, licząca 5 osób zaczęła spotykać się w Roeselare - również w prywatnym mieszkaniu. Małymi krokami przy współpracy z Duchem Świętym uczyli się jak wielbić Jezusa, poznawać jego słowo i dzielić się nim z innymi ludźmi.

W lutym z propozycją przeniesienia spotkań do kościelnej kaplicy na ul. Hippoliet Spilleboutdreef w Roeselare wyszedł ks. Andrzej - proboszcz tamtejszej parafii. Jest to miejsce gdzie zbieramy się do dziś. Dziękujemy Bogu za to, że możemy się tam wszyscy spotykać. Spędzamy tam naprawdę piękne chwile z Jezusem.

Pierwsze seminarium zakończone Chrztem w Duchu Świętym odbyło się w kwietniu 2012 roku. Brało w nim udział 5 osób. W wylaniu Ducha Św. uczestniczył też opiekun naszej grupy o. Aleksander Doniec. 23 kwietnia 2013 roku odbyło się drugie seminarium i wylanie Ducha Świętego, wynikłe z potrzeby stale powiększającej się grupy. Trzecie seminarium odbyło się 23.05. 2014 roku i również zakończyło się bardzo owocnym chrztem w Duchu Św. Zdjęcia z ostatniego wylania możecie zobaczyć w naszej galerii.galeria

Pan Jezus przymnaża nam braci i sióstr, pragnących iść za nim. Chwała Panu.

Misja katolicka w Belgii - wypowiedź o. Aleksandra.