ADONAJ

Odnowa w Duchu Świętym w Roeselare

Galeria

Kontakt

Masz pytanie? Napisz!

Kontakt z liderem grupy:
Artur Kościuk

Telefon: +32 497199454

Mail: arturkosciuk@icloud.com

Facebook: Artur Kościuk

Kontakt z opiekunem grupy:
ks. Aleksander Doniec

Telefon: +32 493064392

Facebook: ks. Aleksander Doniec